360°

LeaderView360 er et værktøj målrettet ledere. Det hjælper med at fokusere på og styrke effektiviteten af deres lederskab.

Resultaterne præsenteres i en enkel og let forståelig rapport, som nemt analyseres og anvendes som grundlag for feedback.

Rapporten inkluderer en praktisk individuel udviklingsplan. De 5 vigtigste adfærdsområder samt de 5 mindst effektive områder vises grupperet for hver respondentgruppe sammen med forslag og anbefalinger til udviklingsområder. Programmet kan desuden sammenligne 1. og 2. måling - eller 2. og 3. måling osv., hvilket gør det muligt at dokumentere udviklingen for den enkelte leders performance/effektivitet i perioden.

LeaderView360 er en uhyre præcis og kortfattet bedømmelse, der målrettet fokuserer på vigtig lederadfærd med henblik på optimering af lederens individuelle effektivitet og performance.

Vi sætter fokus på:

LeaderView360 er ideel i ledelsesudviklingsprogrammer og som grundlag for kortlægning af udviklingspotentiale i næsten enhver virksomheds evalueringssystemer.

LeaderView360 måler i alt 35 vigtige lederadfærdsområder fordelt på 7 hovedkompetencer. Værktøjet fokuserer målrettet på praktisk udøvelse af effektivt lederskab i en moderne organisation.

  • Planlægning
  • Problemløsning
  • Opgavestyring
  • Personligt lederskab
  • Ledelse af relationer
  • Ledelse
  • Kommunikation
 Resultatet:
  • Deltagerne får tilbagemelding på egen adfærd og bliver klædt på, så lederrollen og spillereglerne forankres bedst muligt i organisationen
  • Stærkt værktøj til at erkende egne udviklingsområder og Gaps
  • Resultatet bliver bedre ledere, der skaber bedre resultater på kort og langt sigt