Mission2Mars

Missionen er enkel, du rejser sammen med dit team fra Cape Canaveral i det sydlige Florida. Næste stop er planeten Mars. Her skal I udvinde så mange marssten som muligt og derefter bringe dem sikkert tilbage til jorden.

Konkurrencen er benhård, og I er ikke alene om det. Jeres team skal konkurrere mod øvrige teams, som har taget udfordringen op, og her er kun plads til vinderholdet…

Dit team vil møde mange udfordringer i rummet: meteorsværme, duststorms, aliens, stress og meget andet. I skal planlægge effektivt, samarbejde i teamet, træffe de rigtige beslutninger og udnytte ressourcerne optimalt.

Mission2Mars™ er en aktiverende og engagerende aktivitet for virksomheder og organisationer, der ønsker et markant bedre samarbejde, en mere målrettet indsats i hverdagen og attraktive resultater. Aktiviteten er også velegnet til f.eks. Kick-off.

I løbet af 4-6 timer vil deltagerne opleve hverdagens situationer i et nyt perspektiv. Mange elementer i Mission2Mars™ er taget ud af deres dagligdag på jobbet. Vi sætter fokus på de klare og stærke paralleller i tilbagemeldingen og udfordrer måden at løse hverdagens udfordringer på i forhold til den nye viden og erfaringerne fra aktiviteten.

Tag udfordringen op. Book jeres nye mission omgående…

Vi sætter fokus på:
 • Betydningen af at have den rette information og udnytte den
 • Konsekvensen af ikke at udnytte de tilgængelige ressourcer, herunder tiden optimalt
 • Værdien af at planlægge og efterfølgende holde planen
 • Hvordan vi kan arbejde mere produktivt sammen
 • Hvad er værdien af at have en klar målsætning?
 • Hvad er forskellen på aktivitet og produktivitet og maksimalt udbytte af mulighederne?
 • Teamets evner til at skabe resultater med samme forudsætninger
Resultat:
 • I oplever værdien af at sætte store skræmmende mål
 • Hvor og hvordan kan I hver især gøre en markant forskel?
 • Hvad skal der til for sammen at skabe den næste succes?
 • Fordelene ved at arbejde med fælles mål, delmål og alternative mål for alle de løbende arbejdsopgaver i hverdagen
 • En lyst til forandringer og en positiv indstilling over for nye udfordringer
 • Inspiration og idéer til forbedret kommunikation og samarbejdet
Deltagerantal

Min. 6 deltagere - aktiviteten varer fra 3 timer. Kulissen til aktiviteten skaber vi med enkle virkemidler, herunder PowerPoint slides og musik. Aktiviteten er sjov, det går stærkt, alle kan være med, og det er stærkt motiverende.