Ledelse

Som leder skal du lægge strategier og skabe resultater. Du står i spidsen for en virksomhed, der skal gøre en forskel i markedet med unikke produkter og servicepakker. Succes afhænger af faktorer som indkøbsstyrke, logistik og frem for alt medarbejdere, der fungerer både som individualister og som et homogent hold.

Ledelse handler om personlig stil, det kølige overblik, effektiv kommunikation, og om at spille kortene rigtigt. Ledelse drejer sig også om at tiltrække, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere for derigennem at skabe excellente resultater - øget bundlinje.

Vi sætter typisk fokus på:
 • At forstå produktiv ledertid - hvad er mit ansvar, og hvad er mine arbejdsopgaver?
 • At vurdere den enkelte leders arbejdsindsats og fokus
 • At fastlægge om lederne har den rette prioritering af deres tid
 • At udvikle egen lederstil
 • At sikre fælles holdninger til ledelse
 • At kortlægge den enkeltes styrker og udviklingsområder
 • At forøge og styrke den produktive ledertid til at planlægge, styre, udvikleog motivere medarbejderne i den daglige drift
 • At bevidstgøre den enkelte leder om sin egen lederstil og forbedre relevante områder
 • At kortlægge etik og moral i lederrollen
 • At styrke lederen som kommunikator
Resultat:
 • Få en klar definition af, hvad god ledelse er
 • Blive bevidst omkring anvendelsen af styrker for derigennem at skabe excellente resultater
 • Blive bevidst om, at kommunikation er et middel til at opnå en høj grad af motivation
 • Kendskab til sin egen lederstil - herunder udviklingsområder
 • Evnen til at bruge værdier eller spilleregler i hverdagen til at skabe excellente resultater
 • Evnen til at kommunikere holdninger, budskaber og spilleregler
 • Evnen til at løse de udfordringer, der opstår løbende
Læringen henvender sig til dig, der ønsker:
 • At være i stand til at kortlægge egen og andres typologi og målrette indsatser derefter
 • At være i stand til at strukturere sin ledertid
 • At opnå excellente resultater sammen med og gennem andre
 • At øge kompetencer og engagement hos sig selv og andre
Deltagerantal:

Vi anbefaler maks. 12 personer pr. hold.