Kulturforståelse

Kulturforståelse handler om at have respekt for andre menneskers syn på virkeligheden, selvom dette syn til tider strider mod ens egne erfaringer, værdier og opfattelse af virkeligheden.

Flere og flere virksomheder oplever udfordringerne i de tættere og tættere relationer med andre kulturer både lokalt og globalt. Percepti Global giver deltagerne en grundig indføring i de forskellige kulturlag og kulturbegreber og belyser forskellene mellem fokus på at få aftalen i hus og fokus på at opbygge relationen.

Mangfoldighedsledelse og korrekt holdningsbearbejdning er væsentlige forudsætninger for at sikre virksomhedens evner for at skabe excellence resultater på den globale markedsplads.

Vi arbejder med effekten af den verbale og især den non-verbale kommunikation på alle niveauer af organisationen og inden for de forskellige kulturer.

Vi sætter fokus på:
 • At forstå, hvordan kultur påvirker vores forståelse af hinanden
 • Indsigt i hvad kultur er
 • Hvordan vores værdier påvirker os og påvirker, hvem vi er kulturelt
 • Hvordan kultur påvirker ledelsesstil og vores syn på virksomheden og medarbejderne
 • Sammenhængen mellem kultur og vores måde at kommunikere med hinanden
 
Resultatet:
 • Du styrker kommunikationen
 • Du lærer, hvad vi selv kommer fra for bedre at kunne forstå, hvad andre kommer fra
 • Du finder svar på, hvem der skal tilpasse sig hvem
 • Lære at undgå ‘dem’ og ‘os’ mentaliteten
 • Forståelse af, hvordan kulturelle værdier påvirker vores daglige samarbejde
 • Gøre kulturforståelse til et værktøj, der kan styrke teams og individuelle ambitioner og mål
 
læringen henvender sig til dig, der:
 • Ønsker at styrke kulturforståelsen i egen organisation
 • Vil reducere misforståelser, der har rod i forskellige kulturer
 • Vil styrke samarbejdet i organisationen og udnytte synergien mellem forskellige kulturer
Deltagerantal:

Vi anbefaler maks. 12 deltagere pr. hold.