Forhandlingsteknik

Vi forhandler allesammen flere gange dagligt, uanset hvilken jobfunktion vi måtte besidde. Én af de store udfordringer i forbindelse med forhandlingerne er, at vi først bliver opmærksomme på forhandlingen, når det er for sent. Konsekvensen heraf er naturligvis, at vores muligheder for at forberede os og planlægge gennemførelsen i nogen grad er neutraliseret. Ved at skærpe opmærksomheden på timing, forberedelse og gennemførelse, vil resultaterne styrkes.

Vi sætter fokus på:
 • At forstå hvad en forhandling er og at skærpe vores sanser omkring, hvornår den opstå
 • At strukture en effektiv forberedelse af forhandlingen
 • At synliggøre fundamentale elementer i gennemførelsen af en effektiv forhandling på baggrund af forberedelsen
 • At opleve samspillet mellem fysiske og psykologiske faktorer i forhandlingen
 • At se sammenhængen mellem resultater og relationer
 • At træne simulationer og give/modtage feedback
 • At blive bevidst om eget og andres signaler i kropssproget
 • At opnå de ønskede forhandlingsresultater på kort og langt sigt
Resultatet:
 • Forbedre egne styrker og reducere egne svagheder i forhandlingssituationen
 • Teknikker til opnåelse af et succesfuldt forhandlingsresultat
 • Forstå vigtigheden af at forhandle med øje for det langsigtede udbytte gennem resultater og relationer
 • Værktøjer til at effektivisere enhver forberedelse i forbindelse med forhandlinger
 • Feedback på case-træning og coaching af andre til at opnå bedre forhandlingsresultater
Læringen henvender sig til dig, der:
 • Ønsker at lære, hvordan en forhandling forberedes effektivt
 • Ønsker at analysere egne og andres forhandlingsresultater
 • Ønsker at gennemføre en forhandling med tydelig taktik, herunder bruge: aktiv lytning, spørgeteknik
 • Relationsopbygning, tillidsskabende adfærd, evnen til at lukke aftalen
Deltagerantal:

Vi anbefaler maks. 12 deltagere pr. hold.