Spy Academy

Stop vanetænkningen. Nu er nu, og nu er anderledes end før. Spy Academy™ skaber en agentkrimi ud fra virksomhedens egne visioner og værdier. Der er drøn på, tidspres og krav til at tænke nyt og anderledes, når den tilsyneladende enkle opgave gang på gang ændrer karakter.

Spy Academy™ lærer deltagerne at tænke i muligheder frem for begrænsninger og hurtigt ændre fokus, når krav og forventninger skifter. I Spy Academy™ er hverdagens opgaver skiftet ud med et højspændt agentunivers.

Det er vigtigt, at I er engagerede, udviser forståelse for planlægning og kan motivere holdet til at bryde de mange koder, I møder undervejs. Det er Spy Academy™, og det er drønudfordrende!

Opgaverne vil være forskellige, og en af de vigtigste egenskaber, I får brug for, er jeres evner til meget hurtigt at ændre fokus og være forandringsparate.

I vil opleve mange paralleller til jeres hverdag, og målet med aktiviteten er at give holdet masser af inspiration til at forstærke samarbejdet og forbedre resultaterne i virksomheden. Vi benytter jeres egen vision og værdier i aktiviteten, og I vil arbejde med sjove og svære opgaver, som kan gennemføres både inde og ude.

Resultatet er effektiv teambuilding på rekordtid - Slip agenten løs!

Vi sætter fokus på:
 • Hvor hurtigt kan I omstille jer til nye krav og forventninger?
 • Har I fokus på, hvad der kan lade sig gøre, eller hvad der ikke er muligt?
 • I møder en række spændende og sjove udfordringer, der stiller krav til jeres effektive samarbejde, planlægning, kommunikation og forandringsparathed
 • Hvordan udnytter vi tid og andre ressourcer på holdet?
 • Samarbejder vi, og har vi forstået det samme mål og midlerne til at nå det?
 • Gør vi det egentlig så godt, som vi faktisk kan?
 • Gør du, som du plejer, opnår du ofte kun det, du plejer at opnå!
 • At hele holdet lærer at øge grænserne for, hvad I kan nå sammen. Hæve overliggeren
 • At øge lederes og medarbejderes forståelse og accept af fælles mål (f.eks. visionen)
 • At styrke samarbejdet og interessen for at ”trække på samme hammel”
 • At få indsigt i, hvilke indsatser hver enkelt skal yde for at skabe excellente resultater
Resultat:
 • At hele holdet lærer at øge grænserne for, hvad I kan nå sammen
 • At hæve overliggeren for hvad der er muligt
 • At øge lederes og medarbejderes forståelse og accept af fælles mål (f.eks. visionen)
 • At styrke samarbejdet og interessen for at ”trække på samme hammel”
 • At få indsigt i, hvilke indsatser hver enkelt skal yde for at skabe excellente resultater
Deltagerantal:

Min. 35 deltagere - aktiviteten varer fra 4 timer. Kulissen til aktiviteten skaber vi med enkle virkemidler, herunder PowerPoint slides og musik. Aktiviteten er sjov, det går stærkt, alle kan være med, og det er stærkt motiverende.