Promises Promises

Deltagerne deles i 10 lande. De er samlet i De Forenede Nationer. Deres mål som nyvalgte politikere er at indfri deres befolkningers forventninger. Nogle nationer har meget svære mål og forventninger at indfri, mens andre har lettere opgaver. Det helt overordnede mål for dem alle er, at nationerne når deres individuelle mål og bliver forenede.

I begyndelsen af aktiviteten har deltagerne - ganske som ofte i hverdagen - voldsomt fokus på egne behov og oplever vanskeligheder ved denne adfærd. Senere skifter fokus til den fælles målsætning. Når deltagerne har erkendt udbyttet af fremgangsmåden og forstået, hvordan de bør handle ud fra denne adfærd, oplever de, at deres egne behov og andres bliver åbenlyst lettere at dække. Medmindre de da vælger at bruge deres hemmelige våben!

Vi sætter deltagerne i en spændende og udfordrende situation, som kræver, at de hver for sig og i et tæt samarbejde skal træffe en række afgørende beslutninger for at nå deres mål. De oplever tydeligt resultaterne og konsekvenserne af deres valg og oplever hurtigt paralleller til deres egen hverdag.

Deltagerne får en stærk fælles forståelse for, at de skaber bedre resultater sammen, når de har fokus på hele virksomhedens ønsker og behov. Dette store overordnede billede skaber en værdiforståelse for fornyet samarbejde og for at arbejde som ét stærkt team.

VI SÆTTER FOKUS PÅ:
 • Det handler ikke blot om mit, det drejer sig om os i hele virksomheden
 • Mine indsatser eller manglende indsatser har stor betydning for andre
 • Samarbejde gennem hele teamet skaber positive relationer og gode resultater for alle
 • Konsekvenserne af manglende tillid og kommunikation
 • Betydningen af at alle ser og forstår de fælles mål og ressourcer
RESULTAT:
 • Målrettet planlægning - hvad er det, vi vil - og hvor stærkt ønsker vi det?
 • Bedre samarbejde og udfordringer (forhindringer)
 • Effektiv kommunikation og effektiv udnyttelse af fælles ressourcer
 • Forståelse for værdien af værdier og image
 • Målrettede indsatser fra deltagerne til at skabe excellente resultater sammen
 • Viden om og forståelse for egen betydning for virksomhedens resultat
 • Fokus på værdien af at skabe win-win situationer for alle i organisationen
DELTAGERANTAL:

Min. 10 deltagere - aktiviteten varer fra 3 timer. Kulissen til aktiviteten skaber vi med enkle virkemidler, herunder PowerPoint slides og musik. Aktiviteten er sjov, det går stærkt, alle kan være med, og det er stærkt motiverende.