Salg

At være unik på produkter og ydelser er svært eller ofte umuligt set over tid på et tiltagende globalt marked. Derfor stilles der stadigt større krav til forståelse, implementering og eksekvering af det personlige salg i enhver organisation for at sikre bedst mulig lønsomhed.

Personligt salg er positiv påvirkning!

At gøre indsatserne i salgsarbejdet er sjældent afgørende for succes eller fiasko. Det afgørende er forståelsen af, hvilke indsatser der påvirker kunderne mest positivt i forhold til at træffe de rigtige beslutninger.

Vi sætter typisk fokus på:
 • At skabe en forståelse for, hvad personligt salg er – internt og eksternt
 • At arbejde med og forstå persontypolgier (kommunikationstyper baseret på MPA/EASI)
 • At skabe bevidsthed omkring GAPs mellem selvopfattelse og oplevet image
 • At jeres værdier lever i salgsarbejdet
 • At forberede, strukturere og gennemføre den effektive salgsdialog med udgangspunkt i ovenstående
 • At afdække og aktivere kundernes erkendte og latente behov gennem aktiv lytning
 • At sikre en effektiv gennemførelse af salgets faser: åbning, situation, præsentation og beslutningen
 • At opsøge, forstå og behandle indvendinger med den relevante argumentation
 • At forstå sammenhængen mellem indsatser, relationer og resultater
 • At planlægge de rigtige indsatser med de rigtige relationsfremmende færdigheder
Resultat:
 • Øget salg og mersalg (forbedret indtjening)
 • Styrket image gennem forbedret kundetilfredshed
 • Klar accept af egen salgs- og rådgivningsadfærd
 • Indsigt i og frigørelse af eget potentiale
 • Personlig udvikling i forhold til de opstillede mål
 • Fælles referenceramme af værktøjer der aktivt bidrager til bedre resultatopnåelse
 • Flere målrettede indsatser for at skabe excellente resultater
Læringen henvender sig til dig, der ønsker:
 • At være i stand til at kortlægge egen og andres typologi og målrette salget derefter
 • At være i stand til at strukturere sine salgsindsatser og nå målet
 • At øge kompetencer og engagement hos sig selv og andre
Deltagerantal:

Vi anbefaler maks. 12 deltagere pr. hold.