Kundeservice

I takt med den tiltagende globale konkurrencesituation øges vigtigheden af at vedligeholde de etablerede relationer gennem værdiskabende service og rådgivning. Forståelsen af forskellen på at betjene (reagere på erkendte behov) og servicere/rådgive (reagere på erkendte behov OG aktivere latente behov) er af stor betydning.

Det er derfor vigtigt at have fokus på hvordan VI kan servicere og rådgive den enkelte kunde på en måde, som af kunden opleves værdifuld.

Sikrer vi en tilstrækkelig stor oplevet værdi hos den enkelte kunde, styrkes loyaliteten og det fremtidige køb.

Vi sætter typisk fokus på:
 • At skabe en forståelse for, hvad service og rådgivning er
 • At arbejde med og forstå persontypologier (kommunikationstyper baseret på MPA/EASI)
 • At jeres værdier lever i service- og rådgivningsarbejdet
 • At kommunikere effektivt, så vi sikrer stor kundeloyalitet
 • At imødekomme kundens erkendte behov samt udfordre potentielle latente behov
 • At sikre god argumentation, så vi undgår unødvendige reklamationer
 • At forstå sammenhængen mellem indsatser, relationer og resultater
 • At blive bevidst om teamets styrker og svagheder i forhold til det daglige arbejde
 • At opsøge og kvalificere leads til salgsorganisationen
 • At forstå vigtigheden af at påtage sig ansvaret for at videregive den feedback, som modtages fra kunderne
Resultat:
 • Øget loyalitet og mulighed for mersalg (forbedret indtjening)
 • Styrket image gennem forbedret kundetilfredshed
 • Klar accept af egen service- og rådgivningsadfærd
 • Indsigt i og frigørelse af eget potentiale
 • Personlig udvikling i forhold til de opstillede mål
 • Fælles referenceramme af værktøjer, der aktivt bidrager til bedre resultatopnåelse
 • Flere målrettede indsatser for at skabe excellente resultater
Læringen henvender sig til dig, der ønsker:
 • At være i stand til at kortlægge egen og andres typologi og målrette rådgivningen derefter
 • At være i stand til at strukturere sin hverdag og dermed undgå klassiske flaskehalse
 • At øge færdigheder og engagement hos sig selv og andre
 • At forbedre gennemførelsen af ”den svære samtale”
Deltagerantal:

Vi anbefaler maks. 14 deltagere pr. hold