Konflikthåndtering

Erfaringer har vist, at en af de største ledelsesudfordringer er, hvordan den enkelte leder tackler de konflikter, der altid vil opstå i en organisation. Vi sætter på denne uddannelse fokus på de konflikter, en leder kan komme ud for, og helt konkret vil vi finde frem til følgende:

Vi sætter fokus på:
 • Hvad er en konflikt – og hvordan løses den?
 • Hvordan håndterer vi konflikter, når de opstår?
 • Hvordan får vi alle ledere til at gå ind i konflikterne og tage ejerskab for dem?
 • Hvordan kommer vi ”til bunds” i problemstillingen? Er der konflikter, vi ikke ser?
 • Hvordan undgår vi, at konflikter bliver personlige?
 • Hvordan bliver vi bedre til at kommunikere, så konflikter undgås?
 • Den måde vi giver feedback på, skaber den konflikter?
 • Kan en konflikt skabe endnu bedre resultater?
 • Hvordan sikrer vi motivationen, når konflikter opstår?
 • Værktøjer til at løse konflikter, så der skabes endnu bedre resultater
 Resultatet:
 • At turde gå ind i en konflikt, når den opstår
 • Kendskab til egne og hinandens styrker og udviklingsområder
 • At lederne har de fornødne værktøjer til at løse projekter – herunder konflikter
 • At blive i stand til at kommunikere endnu mere effektivt, så der skabes endnu bedre resultater
 • At blive endnu bedre til videndeling, så ”best practice” bliver anvendt til at skabe excellente resultater
 • Udarbejdelse af egen konfliktstil – Thomas-Killmann-metoden
 • Feedback – en måde at behandle/undgå konflikter?
 • Fokus på de mest effektive værktøjer til at håndtere konflikter
Læringen henvender sig til dig, der:
 • Ønsker at lære en systemisk forståelse af konflikter og løsning af konflikter
 • Har behov for og lyst til at arbejde konstruktivt med håndtering af konflikter og uoverensstemmelser
 • Ønsker konkrete værktøjer til at forebygge konflikter
Deltagerantal:

Vi anbefaler maks. 12 deltagere pr. hold.