Coaching

Coaching er et begreb i udvikling. I nyere tid har coaching sit udgangspunkt i sportsverdenen og er herfra udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet.

Hvor coaching i sporten har medvirket til at skabe vindere, har coaching i erhvervslivet et fokus på at identificere mål og skabe resultater.

Det kræver styrke, handling og kompetence at være en god leder, men at være en dygtig coach kræver, at du kan opbygge tillid. Coaching består i at udvikle og udfolde egne og andres ressourcer gennem observation og feedback. At reflektere og motivere sine medarbejdere til at yde det optimale.

Vi sætter fokus på:
 • At du som coach lever op til din lederrolle og bliver i stand til at bruge de nødvendige værktøjer for at kunne fungere som coach
 • At du forstår, hvordan du skal motivere dine medarbejdere, så du skaber excellente resultater i hverdagen
 • At få skabt muligheden for at fortsætte coachingen internt
 • At du kan coache dine medarbejdere ”one-on-one”
 • At øge kompetencer og engagement hos medarbejderne
 • Hvad coaching er, og hvad det kræver af den enkelte coach?
 • Hvordan vi stimulerer en person til selv at finde løsninger og?
 • At få en person til at se sig selv i et andet perspektiv
 • At lære andre at lære frem for at undervise dem
 • At hjælpe andre til hele tiden at udfordre egne paradigmer og egne begrænsninger og selv at identificere nye muligheder
 • At låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer
 Resultatet:
 •  At sikre en effektiv kommunikation, således at du undgår/reducerer misforståelser
 • At der fokuseres på muligheder i stedet for problemer
 • At skabe øget tillid og respekt hos medarbejderne
 • At lederne udvikler egne træningskort gennem bevidsthed om eget præstationsmønster
 • At hjælpe andre til hele tiden at udfordre egne paradigmer og egne begrænsninger og selv at identificere nye muligheder
 • At låse op for et menneskes potentiale - til at maksimere sine egne præstationer
læringen henvender sig til dig, der:
 • Ønsker at udvikle og udnytte potentialet i dine medarbejdere bedre
 • Ønsker, at dine medarbejdere opnår større indsigt i sig selv for der igennem at udvikle egne kompetencer
 • Ønsker et team, der kan udvikle hinanden til at skabe bedre resultater
Deltagerantal:

Vi anbefaler maks. 12 deltagere pr. hold.