MPA

Dygtige medarbejdere er fundamentet for enhver virksomheds evne til at nå excellente resultater. Kampen om de bedste medarbejdere er fortsat en af virksomhedens væsentligste udfordringer, og virksomhedens medarbejdere stiller stadigt større krav om On-the-Job læring og personlige udviklingsmuligheder.

Master Person Analyse (MPA) er software-baseret og bygget op omkring en personprofil, som giver et klart billede af, hvordan en person fungerer i forskellige arbejdssituationer.

Master Person Analyse (MPA) er en præcis interviewguide, hvor du fra starten kan koncentrere dig om det, der er det vigtigste for jobbet. MPA anvender du bl.a. til rekruttering, analyse og udvikling af enkeltpersoner, medarbejdere eller ledere på alle niveauer. MPA kortlægger teams, teamsammensætning, analyse af små eller større selvstyrende grupper, hele afdelinger eller organisationer.

Udvikling starter med selverkendelse. Derfor udgør Master Person Profil (MPP) hjørnestenen i personanalysen og indeholder en grafisk fremstilling af, hvordan en person har besvaret det tilhørende personskema.

Personprofilen består af 9 hovedegenskaber samt 28 supplerende egenskaber og afdækker herigennem, hvordan en persons typiske adfærd vil være.

Udviklingsværktøjerne hjælper og inspirerer dig til, hvordan du kan diagnosticere kvaliteter, konfliktpotentiale og udviklingsområder hos dine ledere, medarbejdere og teams.

MPA er udviklet i Danmark i 1981 og er i modsætning til andre profilanalyser udarbejdet efter vesteuropæisk tankesæt.

Bruger vi profilen i lederudvikling…:

Vi sætter fokus på:
  • At fremstå som en ledergruppe og ikke en gruppe ledere
  • At opnå en effektiv kommunikation og effektiv udnyttelse af hinandens ressourcer
  • At blive bevidste om gruppens personlige styrker og kompetencer for derigennem at udnytte styrkerne bedre
  • Indsatser og ressourcer samt det at bruge hinanden effektivt ud fra en helhedsbetragtning
 Resultatet:
  • Hver leder/medarbejder vil i forlængelse af MPA-analysen have kendskab til egen profil, der kan skabe grundlag for udvikling af egne stærke sider og udviklingsområder
  • Som leder at stå stærkere i kommunikationen med øvrige kolleger
  • Viden om egen påvirkning af andre mennesker i en given situation
  • Ud fra de grundlæggende egenskaber gives personlig feedback om dig selv i forhold til din lederrolle i organisationen. Dette giver mulighed for bevidst at udnytte rollerne til at skabe bedre resultater, bedre samarbejde og bedre kommunikation
  • Mulighed for, med kendskabet til de øvrige lederes profiler, at få forståelse for de andre lederes måde at kommunikere på, hvorved der opnås hurtigere konklusioner og resultater