Loyalitetsmåling

Det, der kan afgøre forskellen på, om dagens virksomheder lykkes eller ej, er ikke kun de rigtige produkter til den rigtige pris. En forudsætning for succes er også at tiltrække, fastholde og udvikle markedets bedste medarbejdere. Dette kræver en stærk og sund kultur. En stærk kultur er præget af stærke holdninger og en stærk evne til at efterleve disse holdninger i de daglige handlinger.

Percepti Global AS giver gennem effektive researchværktøjer ledelsen et detaljeret og konkret billede af medarbejdernes tilfredshed gennem veldokumenterede analyser. Vi vil i samarbejde med jer og på baggrund af analyserne skabe fundamentet for:

 • en udviklingsproces i organisationen
 • at gennemføre en løbende evaluering af igangsatte processer
 • at dokumentere processernes effekt
 Vi sætter fokus på:
 • At opnå et nuanceret og faktuelt billede af kunder og medarbejderes væsentlige holdninger, tilfredshed og loyalitet
 • At skabe et forsat ledelsesmæssigt fokus på aktuelle udviklingsområder
 • At kortlægge gaps, som kan forbedre loyaliteten og derigennem styrke virksomhedens resultatopnåelse
 • Medarbejdernes tilfredshed med ledergruppen, direktionen
 • Medarbejdernes oplevelse af deres tilknytning og virksomhedens attraktivitet
 Resultatet:
 • En detaljeret vurdering af medarbejdernes tilfredshed
 • Et konkret og validt billede af medarbejdernes loyalitet til virksomheden
 • En detaljeret vurdering af medarbejdernes holdning, som understøtter virksomhedens strategier og visioner
 • Større goodwill og image hos medarbejderne